This Website and the Sub Sites attached to it use cookies. For details please click here. By continuing to use this Website or any Sub Sites, you are consenting to the use of these cookies. You can switch off cookies at any time using your browser settings but if you do, this may affect your user experience.
Progress
Please wait...
New Scoring Rules functionality is now available to be added to fixtures, so you can now publish or edit your fixtures for the upcoming season. Please see the relevant help guide:
Club & County Board Sites: Scoring Rules
Competition Sites: Scoring Rules 
hide announcement
Entries now being taken for National Lady Taverners Girls Club U13 & U15 T20 Competition (8 a side), please contact competitions@ecb.co.uk for more details, closing date 15th Februaryhide announcement
banner_image
Aberystwyth CC
Croeso i Glwb Criced Aberystwyth!  Welcome to Aberystwyth Cricket Club!
 

Welcome to the Aberystwyth Cricket Club website.   

Aberystwyth Cricket Club is always ready to welcome new members.  The only qualification required is a an interest, and even better, a passion for cricket.  Ability is secondary to interest and commitment.  We have two weekend teams, playing in the West Wales Cricket Club Conference in addition to a mid-week team playing, in 2016, in Division 2 of the Aberystwyth & District Cricket League - evening cricket.


Plans to expand junior cricket in 2016 encountered various obstacles but there is a fresh determination to play more matches, particularly at U11 and U13 levels, Our midweek team will provide opportunities for other junior members, some of whom will be able to play in our 2nd XI at weekends.

We have excellent facilities - a 12-strip square plus a brand new three-strip 'square' that allows two junior matches to played on our ground simultaneously; a four-bay nets area; equipment sheds; a small but serviceable pavilion and plenty of opportunities to play cricket.   There are ambitious plans to acquire mobile pitch covers and the Committee members are considering the possibility of arranging for the installation of another non-turf pitch.


We do not yet have a ladies'/girls' team.  Perhaps you can help us to start one?


Aberystwyth CC is affiliated to the West Wales Cricket Club Conference, to Cricket Wales and, via Cricket Wales, to the England and Wales Cricket Board (ECB).We achieved the ECB Clubmark Award in 2014, a measure of the Club's compliance with ECB policies in respect of young cricketers and providing the club with access to ECB grants.

 

Croeso i wefan Clwb Criced Aberystwyth !

 

Mae'r Clwb yn barod bob amser i groesawu aelodau newydd. Yr unig ofyn yw diddordeb mewn criced - a gwell byth angerdd dros y gêm; mae gallu yn eilradd i ddiddordeb ac ymrwymiad. Mae gennym dau dîm sy'n chwarae dros y penwythnos yng Nghystadleuaeth Clybiau Criced Gorllewin Cymru. Yn ychwanegol at hyn yr ydym yn cynnal tîm canol wythnos sydd yn chwarae gyda'r hwyr yng Nghystadleuaeth Aberystwyth a'r Cylch.

 

Cafwyd rhai anhawsterau wrth geisio ehangu criced i'r ifanc yn 2016 ond y bwriad yw chwarae rhagor o gemau, yn fwyaf arbennig i reini sydd dan 11 a 13 oed. Bydd y gemau canol wythnos hefyd yn cynnig cyfle i'r ifanc, ynghyd a'r posibilrwydd o chwarae gyda'r ail dîm dros y penwythnosau.

 

Mae gennym cyfleusterau ardderchog - sgwar sy'n cynnal deuddeg llain yn ystod y tymor, ynghyd a sgwar ychwanegol sy'n cynnig y cyfle i chwarae dwy gêm i'r ifanc yr un amser; netiau ymarfer priodol; lle i gadw cyfarpar; pafiliwn a digon o gyfleoedd i chwarae'r gêm. Mae gennym cynlluniau uchelgeisiol i sicrhau gorchuddion symudol ar gyfer y llain, ac mae aelodau ein pwyllgor yn ystyried y posibilrwydd o sefydlu llain artiffisial.

 

Nid oes gennym tîm merched ar hyn o bryd. Tybed a allwch ein cynorthwyo i sefydlu tîm ?

 

Mae Clwb Criced Aberystwyth yn aelod o Gynhadledd Clybiau Criced Gorllewin Cymru, Criced Cymru a, thrwy hyn, yn ran o Fwrdd Criced Lloegr a Chymru

 

\"Weather\"